Adatvédelem

HP-Medical Kft. A www.hairpalace.co (a továbbiakban: Honlap)weboldalon regisztrálók adatait kezeli. A HP-Medical Kft. Tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli, a a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló vonatkozó törvény 65. § (3) (a) pontja szerint, azaz Felhasználóit az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyekként tarja nyilván.

A megszerzett adatokat a Honlapon keresztül harmadik félnek nem továbbítjuk!